.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
人事室

 說明:   

一、  依據中華民國兒童美術教育學會109年2月5日(109)兒美字第018號函辦理。  
二、  參加作品類別:不分類(寫意畫、寫生畫、水墨畫、貼畫、版畫、美術設計均可)。  
三、  收件方式:  
       國中小組以學校為單位送件,作品清冊須逐級核章, 欲參加者請將作品及報名表於4/15(三)前繳交至學務處訓育組,逾期不候!
四、比賽徵集計畫詳見附件。
 
  
 
人氣27
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章00-00