.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 102102102
昨天: 820820820
本週: 2915291529152915
總計: 1961657196165719616571961657196165719616571961657
平均: 778778778

 全縣統一新生編班
     1.日期:108.7.24() 13:40~14:40

     2.地點:永靖國中


.國一新生導師公開抽籤
     1.日期:108.7.31()  10:00~11:00

     2.地點:本校教務處

人氣384
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-12
07-10 較舊文章