.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 136136136
昨天: 820820820
本週: 2949294929492949
總計: 1961691196169119616911961691196169119616911961691
平均: 778778778

 一、依據彰化縣政府108年6月14日府授文戲字第1080201867號辦理

二、要點相關書件電子檔並置於文化府授文戲字第1080201867號局官網-熱門主題-老屋補助,網址為:https://www.bocach.gov.tw,請參閱。

人氣21
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-20
06-19 較舊文章