.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 1643164316431643
昨天: 2172217221722172
本週: 9969996999699969
總計: 2090553209055320905532090553209055320905532090553
平均: 773773773

噹噹噹..107學年度「說書達人比賽」得獎名單出爐了..恭喜得獎的小朋友們..也謝謝熱情參與此次活動的所有家長、同學及老師們..我們明年見啦!

人氣143
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-03
05-31 較舊文章