.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 599599599
昨天: 1232123212321232
本週: 2012201220122012
總計: 1932435193243519324351932435193243519324351932435
平均: 786786786
恭喜八乙劉依娜榮獲彰化縣108年度國中英語朗讀比賽第一名, 感謝方巧如老師辛苦指導。
人氣49
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章05-10
05-10 較舊文章