.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 7171
昨天: 699699699
本週: 3109310931093109
總計: 1920473192047319204731920473192047319204731920473
平均: 789789789

 說明:    

 
一、  檢附招生海報及報名表各乙份。  
 
二、  招生對象:國小三年級至國小六年級。  
 
三、  報名期間:起日起至額滿截止(週一至週五09:00-17:00),每梯僅招收30位。  
 
四、  洽詢單位:國立中興大學創新產業暨國際學院企劃行銷組(綜合教學大樓8樓802室)。  
 
五、  洽詢專線:04-22855506。  
 
人氣9
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-17
04-17 較舊文章