.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 453453453
昨天: 306306306
本週: 2792279227922792
總計: 1920156192015619201561920156192015619201561920156
平均: 789789789

 特教中心徵招資優鑑定命題老師

出題對象為國小六年級學生
老師需求:  國小  自然科、數學科
            國中  國語科、英語科
命題會議時間:
108/4/1  09:00~11:00
108/4/25  08:00~12:00
108/5/13  08:00~16:00
 
報名專線:7273173~401   特教中心  李老師
 
人氣31
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章03-07
03-07 較舊文章