.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 544544544
昨天: 1285128512851285
本週: 1829182918291829
總計: 1995048199504819950481995048199504819950481995048
平均: 773773773

 一、  國中部錄取名單。

足球正取

郭財源

 

附註:依照彰化縣國民中小學發展特色社團活動實施辦法,以國民中小學教學支援工作人員聘任辦法聘任。

人氣101
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章02-18
02-15 較舊文章