.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 2828
昨天: 336336336
本週: 1936193619361936
總計: 1701522170152217015221701522170152217015221701522
平均: 799799799

 一、舞展時間、地點:107年5月31日(四),晚上七點整於員林演藝廳。

二、歡迎免費索票入場:自5月20日(日)起,於員林演藝廳提供索票;5月21日(一)起,於大同國中學務處、育英國小輔導室提供索票。
人氣18
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章05-23
05-23 較舊文章