.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 229229229
昨天: 292292292
本週: 1143114311431143
總計: 1718186171818617181861718186171818617181861718186
平均: 788788788

 說明:旨揭展覽係結合甲骨文與擴增實境(AR)的藝術創作,可讓參觀者透過科技互動裝置認識古代文字、了解文字的起源。

人氣36
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-02
03-29 較舊文章