.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9
昨天: 159159159
本週: 292292292
總計: 1699878169987816998781699878169987816998781699878
平均: 800800800

 說明:旨揭展覽係結合甲骨文與擴增實境(AR)的藝術創作,可讓參觀者透過科技互動裝置認識古代文字、了解文字的起源。

人氣31
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-02
03-29 較舊文章