.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 7171
昨天: 336336336
本週: 1979197919791979
總計: 1701565170156517015651701565170156517015651701565
平均: 799799799

感謝雪美、熙明及馨元老師辛苦指導,給予孩子挑戰自我的機會,亦感謝家長的關心與支持。

 

人氣80
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章03-22
03-20 較舊文章