.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 587587587
昨天: 2148214821482148
本週: 587587587
總計: 2157039215703921570392157039215703921570392157039
平均: 789789789

 107學年度國民中學學術性向【語文類】資賦優異學生鑑定安置流程表中,管道二報名日期誤植為107年5月18、19日,應更正為107年5月11、12日,

人氣110
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-15
01-15 較舊文章