.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 357357357
昨天: 328328328
本週: 815815815
總計: 1682533168253316825331682533168253316825331682533
平均: 812812812

 1.組別、題目:

   中年級:媽媽的一天,500字以內

   高年級:我的媽媽....(題目自訂),800字以內

2.收件截止:107.02.28

3.獎勵:第一名獎狀及獎金5000元、第二名獎狀及獎金3000元、第三名獎狀及獎金1000元

4.詳情請參閱http://www.cwcda-site88.url.tw/~107年母親節徵文比賽辦法

 

人氣30
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章00-00