.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 395395395
昨天: 104104104
本週: 499499499
總計: 1691962169196216919621691962169196216919621691962
平均: 806806806

106年校內藝文競賽閩南語朗讀中、高年級音檔

中年級:磅米芳  音檔

高年級:風颱天  音檔

人氣167
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章10-18
10-17 較舊文章