.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9393
昨天: 155155155
本週: 621621621
總計: 1660350166035016603501660350166035016603501660350
平均: 826826826

一、時間:106年11月19日(星期日)09:00~12:00
二、對象:公私立國小五、六年級;考試地點:本校。
三、上網報名。
  國小個人組:https://goo.gl/forms/qffjwoT3cdtchOkm1
  國小團體組:https://goo.gl/forms/40gYhhOmfxJQpkdM2
 

人氣55
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-27
09-26 較舊文章