.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9
昨天: 159159159
本週: 292292292
總計: 1699878169987816998781699878169987816998781699878
平均: 800800800

 臺灣北區107學年度高級中等學校美術班甄選入學術科測驗「素描」考試時間,由原定180分鐘變更為120分鐘。

人氣40
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-19
09-18 較舊文章