.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 267267267
昨天: 9090
本週: 357357357
總計: 1660086166008616600861660086166008616600861660086
平均: 827827827

 財團法人伊甸社會福利基金會舉辦「2017幫助慢飛天使-聖誕文具禮品」勸募義賣活動,以籌募「弱勢失能家庭服務」經費,請踴躍幫忙。

目錄索取及活動諮詢,請逕洽聯絡電話:(04)2234-4433。

人氣53
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-14
09-14 較舊文章