.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 806806806
昨天: 377377377
本週: 1183118311831183
總計: 2054412205441220544122054412205441220544122054412
平均: 773773773

 本校106學年度跆拳道專任運動教練甄選錄取名單。

准考證號碼106A001 李O禎(正取)

註1:請錄取人員持國民身分證、准考證及相關學歷證件正於1067249時前至本校人事室報到。

註2:本校前公告甄試成績李O禎誤繕為李O禛,特予敘明。

人氣551
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-21
07-21 較舊文章