.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 2626
昨天: 437437437
本週: 1097109710971097
總計: 1700683170068317006831700683170068317006831700683
平均: 799799799

 一.依據彰化縣政府106年7月法訴字第1060217931號函辦理

二.本校辦理情形如附件情形表.

人氣239
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章07-05
07-03 較舊文章