.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 8787
昨天: 336336336
本週: 1995199519951995
總計: 1701581170158117015811701581170158117015811701581
平均: 799799799

 一、依據國立臺中教育大學106年6月6日臺中大學進修字第1060860129號函辦理。

二、上課日期:106年7月10日至106年7月15日止,週一~六,8:00~18:00,共計54小時。
三、相關招生資訊請至該校進修推廣部網站查詢,網址:http://www.ice.net.tw/ice_class_view.php?csn=2414。
四、課程簡章請洽服務專線:04-22183256賴小姐。
人氣53
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-13
06-13 較舊文章