.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 113113113
昨天: 162162162
本週: 113113113
總計: 1701769170176917017691701769170176917017691701769
平均: 799799799

1.錄取學生請於10669() 08:00-17:00,攜帶准考證至本校學務處辦理報到手續,並填寫報到單進行戶籍確認相關事宜。

2.若有任何疑問,歡迎洽詢學務處體育組04-7635888*133。

3.詳細錄取名單請查閱附件檔

 

人氣365
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-09
06-08 較舊文章