.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 4545
昨天: 605605605
本週: 1791179117911791
總計: 1661520166152016615201661520166152016615201661520
平均: 825825825
1、本案規劃公開甄選國小現職教師12人前往越南胡志明巿進行相關增能(106年10月9日至10月13日)。
2、請有興趣同仁洽教務處。
3、檢附實施計畫乙份。

人氣72
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-21
04-20 較舊文章