.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 5858
昨天: 162162162
本週: 5858
總計: 1701714170171417017141701714170171417017141701714
平均: 799799799

 於106年5月31日至6月2日辦理區域性多元資優教育方案-國中生卓越領導能力培育營,活動對象以北彰區國中資優學生為主。

 
人氣73
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章04-20
04-20 較舊文章