.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 4444
昨天: 392392392
本週: 1834183418341834
總計: 1668564166856416685641668564166856416685641668564
平均: 820820820
教育部國民及學前教育署原訂105年11月23日(星期三)委託國立彰化特殊教育學校辦理「105年度十二年國民基本教育特殊類型教育課程綱要宣導研習」,另改期辦理。
人氣199
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章11-21
11-21 較舊文章