.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 155155155
昨天: 283283283
本週: 528528528
總計: 1660257166025716602571660257166025716602571660257
平均: 826826826

各位家長及師長好

本校本校105年度寒假幸福餐券領餐店家有三家!!

除說明書上的  金平店(崙平北路)  天祥店(中正路)

還有林森店(精誠中學)喔!

 

 

 

人氣115
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-22
01-21 較舊文章