.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 4
昨天: 351351351
本週: 638638638
總計: 1700224170022417002241700224170022417002241700224
平均: 799799799

各位家長及師長好

本校本校105年度寒假幸福餐券領餐店家有三家!!

除說明書上的  金平店(崙平北路)  天祥店(中正路)

還有林森店(精誠中學)喔!

 

 

 

人氣125
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章01-22
01-21 較舊文章