.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 6464
昨天: 228228228
本週: 292292292
總計: 1701948170194817019481701948170194817019481701948
平均: 798798798
        彰化縣政府委託新民國小辦理104年菸害防制繪畫比賽,爰請國中部、國小部各班導師及美術老師轉知班上學生,鼓勵學生踴躍參加。
(1)作品主題:「菸害暨藥物濫用防制」相關議題。
(2)平面設計類:國小組至少1件;國中組至少1件。
     四格漫畫類:國小組至少1件;國中組至少1件。
(3)收件日期:104年10月5日前,繳交至學務處生教組。 
人氣99
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章09-03
09-03 較舊文章