.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 100100100
昨天: 336336336
本週: 2008200820082008
總計: 1701594170159417015941701594170159417015941701594
平均: 799799799

 說明:

1如對甄選結果有疑議者,請10465日(五)中午12:00前向本校學務

   處提出成績複查申請(附件四)

2、錄取者請於104610() 13:30~16:00攜帶戶口名簿、准考證,向

   校學務處辦理報到手續,逾期以棄權論。

3、錄取名單如附件。

人氣295
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-05
06-04 較舊文章