.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 208208208
昨天: 159159159
本週: 491491491
總計: 1700077170007717000771700077170007717000771700077
平均: 800800800

1.活動目的:提昇教師體育專業知能,創意化及樂趣化教學能力.結合理論與實務,深耕教學能力

2.活動日期:103年10月29日(星期三)

3.活動地點:臺中市東華國民中學(臺中市東勢區東關路296號)

4.活動內容:體適能教學及檢測

5.報名日期:即日起至10月24日(星期五)

6.檢附實施計畫一份

人氣109
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章10-24
10-23 較舊文章