.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 9
昨天: 159159159
本週: 292292292
總計: 1699878169987816998781699878169987816998781699878
平均: 800800800

1.報名時間:103年6月23日起至103年7月10日止

2.甄選日期:103年7月19日(六)

3.甄選地點:南郭國小

4.報名費用:新台幣800元

簡章詳見附件電子檔

人氣117
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-17
06-17 較舊文章