.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天: 208208208
昨天: 159159159
本週: 491491491
總計: 1700077170007717000771700077170007717000771700077
平均: 800800800

 一、研習日期:102年11月22日(五) 8:00~16:00。

二、報到地點:田中文化教育園區龍江館。

三、研習費用:100元(玉米娃娃DIY費用),請於研習當日繳交即可。

四、詳細實施計畫如附件。

人氣88
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章11-18
11-18 較舊文章