.jpg
.jpg
.jpg
網站資料搜尋
參訪人數統計
今天:
昨天: 264264264
本週: 1501150115011501
總計: 1683219168321916832191683219168321916832191683219
平均: 812812812

金車教育基金會"愛讓世界轉動"-Kids into the world行動徵選

1.活動對象:4、5、6年級學生,各團隊5~12人

2.報名時間:即日起至101年9月30日止

3.活動網站:http://www.kingcar.org.tw/activityDetail.php?id=175

4.聯絡人:郭小姐02-23662828分機6502

人氣401
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook

較新文章06-22
06-22 較舊文章